Konvertering av Consilium KV2 B

Konvertibelägare representerande mer än 80 procent av konvertibellånet har redan anmält att de ämnar konvertera.

De som önskar konvertera Consiliums konvertibel lån KV2 B 2002/2007 till aktier måste göra detta den 30 mars 2007. Konverteringskursen är SEK 36,90.

Eventuella frågor avseende KV2 B besvaras av Anna Holmgren, Tel. 08 563 05 300

Nacka 2007-03-26

Consilium AB (publ)