Kommuniké från extra bolagsstämma i Consilium AB (publ)

Extra bolagsstämma i Consilium AB (publ) hölls idag den 21 augusti 2020. Stämman genomfördes genom förhandsröstning (så kallad poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler i syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid‑19.

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja Stefan Gattberg till ny styrelseledamot. Styrelsen i Consilium AB (publ) består därefter av Erik Lindborg (Ordf.), Carl Adam Rosenblad, Sten Ankarcrona, Thomasine Rosenblad och Stefan Gattberg.

Information om den nyvalda ledamoten finns på Consiliums hemsida: ab.consilium.se.

   
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-8 563 053 09
ab.consilium.se

   
Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020 klockan 15:15 CET.

   
Consilium utvecklar, tillverkar och marknads­för säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. Consiliums tjänster och produkter skyddar liv, miljö och materiella värden inom nischmarknader med höga säkerhetskrav och höga säkerhetsvärden. Visionen är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF