Kommande rapporter och bolagsstämma

Bokslutsrapporten för helåret 2004 publiceras onsdagen den 23 februari 2005.

Bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 18 maj 2005.
Tid och plats meddelas i samband med publiceringen av bokslutsrapporten.

Stockholm den 13 januari 2005

Consilium AB (publ)

Styrelsen