Handel med Precomp Solutions aktier inleds på First North

Precomp Solutions AB (publ), namnändrat från Consilium Components AB, har delats ut till Consilium AB (publ):s aktieägare, och listas på First North med första handelsdag den 29 augusti under kortnamnet PRCO B med en börspost om 500 aktier.

För att renodla verksamheten föreslog styrelsen för Consilium AB (publ) i november 2006 att affärsområdet Komponenter (Consilium Components AB med dotterbolaget Consilium Components AD) skulle delas ut till aktieägarna, eftersom denna verksamhet saknar affärsmässiga synergier med Consiliums marina verksamheter. Årsstämman i Consilium AB (publ) fattade beslut om utdelning av Precomp Solutions den 15 maj 2007.

I samband med denna uppdelning av Consilium ändras namnet på Consilium Components AB till Precomp Solutions AB. Det nya namnet är en kortform för precision components, och med solutions vill vi tydliggöra vår affärsidé att leverera kompletta lösningar för tillverkning av precisionskomponenter, inklusive utveckling och tillverkning av verktyg.

Genom en separat listning synliggörs värdet av Precomp Solutions och företaget ges bättre möjligheter till fortsatt tillväxt. Precomp Solutions har efter utdelningen fått ca 2.250 ägare, både institutioner och privatpersoner.

Precomp Solutions är ett ledande företag inom produktionstekniska lösningar för tillverkning av precisionskomponenter, inklusive utveckling och tillverkning av avancerade verktyg. Verksamheten inom Precomp Solutions är organiserad i två divisioner: Precomp Solutions Technology, som marknadsför och tar fram produktionstekniska lösningar i nära samarbete med kunderna, och Precomp Solutions Production, med tillverkning och montering i Sverige och Bulgarien.

Ytterligare information om bolaget och dess verksamhet finns tillgängligt i särskilt upprättad bolagsbeskrivning på bolagets hemsida, http://www.precomp.se.

Avstämningsdag för utdelning av Precomp Solutions var den 15 augusti 2007.

Stockholm Corporate Finance kommer att vara bolagets Certified Adviser på First North.

– Efter genomförda effektiviseringar, sammanslagning av de svenska produktionsenheterna och etablering av produktion i Bulgarien har bolaget inlett en ökad marknadssatsning. Med den kapitalförstärkning som skett inom bolaget och den färdplan som vi lagt för Precomp Solutions kan vi blicka framåt med tillförsikt i vår strävan att utveckla företaget till ett av de ledande finklippningsföretagen i Europa, säger Anders Andersson, VD för Precomp Solutions.