Halvårsrapport januari-juni 2019 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2019

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 10 procent till 400,8 MSEK (364,3).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 16 procent till 416.2 MSEK (357,3).
 • EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 16 procent till 41,8 [2]) MSEK (36,1).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 61,2[2] MSEK (64,0).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande,uppgick till 1,52 SEK (0,79).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,42 SEK (-0,12).

Kvartal 1-2, 2019

 • Orderingången för kvarvarande verksamheter ökade med 14 procent till 814,7 MSEK (714,5).
 • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter ökade med 18 procent till 801,1 MSEK (676,3).
 • EBIT för kvarvarande verksamhet ökade med 15 procent till 79,7[2] MSEK (69,1).
 • EBITDA för kvarvarande verksamheter uppgick till 120,0[2] MSEK (109,3).
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 2,33 SEK (1,75).
 • Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,48 SEK (0,74).

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år) 

[2] IFRS 16.påverkar under första halvåret 2019 EBIT positivt med 1,6 MSEK och EBITDA positivt med 13,3 MSEK samt under andra kvartalet 2019 EBIT positivt med 1,0 MSEK och EBITDA poistivt med 7,0 MSEK. 

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Lars Håkansson, CFO, tel 08-563 053 12
e-post: lars.hakansson@consilium.se

 
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2019 klockan 16:00 CET
.

 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, värme, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem inklusive släckningssystem till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 675 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

 
Consilium
Västra Finnbodavägen 2-4, 131 05 NACKA
Tel: +46 8 563 05 300
Fax: +46 8 563 05 399
http://www.consilium.se
info@consilium.se

Ladda ner som PDF