Halvårsrapport januari – juni 2017 för Consilium AB (publ)

Kvartal 2, 2017

 • Orderingången ökade med 18 procent till 448,5 MSEK (379,5)
 • Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 398,5 MSEK (389,0)
 • EBITDA uppgick till 50,3 MSEK (49,0)
 • EBIT uppgick till 34,0 MSEK (34,1)
 • EBT uppgick till 13,8 MSEK (21,4)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,44 SEK (1,29)

Kvartal 1 – 2, 2017

 • Orderingången ökade med 8 procent till 901,1 MSEK (837,0)
 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 812,1 MSEK (785,0)
 • EBITDA uppgick till 103,5 MSEK (100,9)
 • EBIT uppgick till 72,7 MSEK (72,5)
 • EBT uppgick till 38,0 MSEK (47,0)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 1,99 SEK (2,80)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Orderingången under juli 2017 uppgick till 116,4 MSEK (134,4), vilket motsvarar en minskning med 13 procent.
  Nettoomsättningen under juli 2017 uppgick till 117,6 MSEK (119,1), vilket motsvarar en minskning på 1 procent.
  Se mer information under särskild rubrik.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år)

 
Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017 klockan 15.00 CET.

Ladda ner som PDF