Halvårsrapport 2013 för Consilium AB (publ)

Andra kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 233,8 MS EK (240,7)
 • EBIT DA uppgick till 21,9 MS EK (29,6)
 • EBIT uppgick till 14,0 MS EK (20,5)
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgicktill 0,36 SEK (0,88)
 • Orderingången uppgick till 238,7 MS EK (238,2)

Första halvåret 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 433,1 MS EK (456,7)
 • EBIT DA uppgick till 34,0 MS EK (38,5)
 • EBIT uppgick till 16,6 MS EK (21,0)
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,03 SEK (0,62)
 • Orderingången uppgick till 539,4 MS EK (420,2)

Stark orderingång under första halvåret 2013 förväntas leda till ökad nettoomsättning och resultat under andra halvåret 2013

 • Orderingången för Consilium-koncernen ökade under första halvåret 2013 med 28 procent till 539,4 MS EK (420,2), och orderstocken ökade med 106,3 MS EK.
 • Efter fyra års lågkonjunktur, med lägre orderingång än nettoomsättning varje år, har orderstocken för affärsområde Marine & Safety börjat öka igen. Under första halvåret 2013 ökade orderingången med 18 procent jämfört med föregående år och orderingången var 42,7 MS EK högre än nettoomsättningen under första halvåret. Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety förväntas därför öka under andra halvåret 2013.
 • Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation har varit god under första halvåret 2013. Under första halvåret 2013 ökade orderingången med 73 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation förväntas därför öka väsentligt under andra halvåret 2013.

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 juni 2013 till 89,6 MS EK. Consilium har under juli 2013 utnyttjat möjligheten att emittera återstående 75 MS EK av tidigare beslutad företagsobligation, vilket ytterligare stärkt likvida medel. Consilium har den finansiella kapaciteten att genomföra strukturaffärer inom sina affärsområden.

(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Consilium utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system med hög kvalitet för säkerhet, navigation och automation. Våra produkter skyddar liv, miljö och materiella värden. Genom den unika globala marknadsorganisation som byggts upp i egen regi, ges kunderna lokal service och support. Utifrån vår produkt- och systemkompetens har Consilium anpassat sina egenutvecklade produkter och system till angränsande områden, och till marknadssegment med likartade kundbehov. Vår vision är att kunden ska välja Consilium ”When Safety Matters”.

Ladda ner som PDF