Halvårsrapport 2012

Andra kvartalet 2012 för Consilium AB (publ)

  •  Starkt andra kvartal 2012
  •  Nettoomsättningen uppgick till 240,7 MS EK (238,5)
  •  EBIT DA uppgick till 29,6 MS EK (28,7)
  •  EBIT uppgick till 20,5 MS EK (17,1)
  •  EBT uppgick till 16,2 MS EK (13,0)
  •  Orderingången uppgick till 238,2 MS EK (205,2)
  •  Ökad försäljning till eftermarknad ger bra resultat för affärsområde Marine & Safety
  •  Kostnadsreduktioner börjar ge betydande effekt
  •  Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,88 SEK (0,66)
  •  Efter periodens slut: Globalt avtal med Honeywell Life Safety avseende försäljning och service av ELT EK:s marina produkter; förvärv av aktiemajoritet i brandskyddsföretaget Incendium

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF