Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. Denna information av ägarförändring kommer även att offentliggöras av Finansinspektionen.

Information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 15.15 CET.

  
Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

    
Om Concejo
Concejo är ett investeringsföretag som är en långsiktig engagerad ägare i mindre onoterade bolag.
Concejos affärsidé är att utveckla verksamheter med god tillväxtpotential och genom aktivt ägande som premierar entreprenörskap bygga framgångsrika företag. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF