Firenor International förvärvar Matre Maskin AS

Firenor International, ett helägt dotterbolag till Concejo AB (publ), har träffat avtal om att förvärva det norska brandsäkerhetsföretaget Matre Maskin AS. Köpeskillingen uppgår till cirka 38 MSEK, varav 15 MSEK betalas vid tillträde och resterande del erläggs över en femårsperiod. Tillträde beräknas till tredje kvartalet 2024.

Firenor International, med huvudkontor i Kristiansand i Norge, är en ledande leverantör av högspecialiserade produkter och system för aktiv brandbekämpning till kunder globalt inom energisektorn. Matre Maskin AS, med huvudkontor i Bømlo på norska Vestlandet, är en leverantör av specialkomponenter för brandbekämpning samt system för brandskydd av helikopterdäck.

Matre Maskin, grundat 1953, omsatte år 2023 cirka 77 MSEK med ett rörelseresultat på cirka 11 MSEK. Bolaget kommer att verka som ett självständigt dotterbolag, under eget varumärke, till Firenor International. Tillträde beräknas till tredje kvartalet 2024.

– Förvärvet av Matre Maskin breddar kundbasen och stärker såväl erbjudandet som marknadspositionen för affärsområde Firenor International. Matre är idag en viktig leverantör till Firenor så det finns även möjlighet att nå ett antal synergier genom det här förvärvet. Bolagen kompletterar varandra väl och tack vare förvärvet stärker vi Firenor Internationals totala affär genom ökad kapacitet, kompetens och kunnande, säger Carl Adam Rosenblad, vd och koncernchef för Concejo AB (publ).

 

Denna information är sådan information som Concejo AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2024, klockan 10:30 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef
E-post: ca.rosenblad@concejo.se
Mobil: +46-73 672 48 01
http://www.concejo.se

 

Om Concejo
Concejo är ett blandat investmentbolag med målsättningen att skapa långsiktiga värden genom att investera i och utveckla verksamheter med entreprenörskap som grund. Concejos aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF