Delårsrapport januari – september 2015 för Consilium AB (publ)

Kvartal 3, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 347,7 MSEK (334.7)
 • EBITDA ökade med 14 procent till 46,7 MSEK (40,9)
 • EBIT ökade med 19 procent till 38,5 MSEK (32,3)
 • EBT ökade med 13 procent till 26,3 MSEK (23,2)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, ökade med 19 procent till 1,46 SEK (1,23)
 • Orderingången minskade med 2 procent till 363,0 MSEK (369,4)

Kvartal 1–3, 2015

 • Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 1 098,5 MSEK (872,6)
 • EBITDA ökade med 50 procent till 157,5 MSEK (105,0)
 • EBIT ökade med 70 procent till 132,4 MSEK (77,7)
 • EBT, exklusive kostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 68 procent till 96,3 MSEK (57,3)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 4,36[2] SEK (3,28)
 • Resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, och exklusive engångskostnader för förtidslösen av företagsobligation, ökade med 69 procent till 5,53[2] SEK (3,28)
 • Orderingången ökade med 4 procent till 1 076,5 MSEK (1 031,4)

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2015 till 189,3 MSEK. Dessutom finns pantsatta likvida medel om 38,9 MSEK för krediter och garantier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Nettoomsättningen under oktober uppgick till 132,3 MSEK (125,1). Orderingången under oktober 2015 uppgick till 117,3 MSEK (126,6). Se mer information under särskild rubrik.

  
[1] I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.
[2] Resultat per aktie påverkas negativt med 1,17 SEK per aktie pga engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.
[3] Resultat per aktie avser kvarvarande verksamhet.
[4] Exklusive engångskostnader för förtidslösen av tidigare företagsobligation.

  
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF