Delårsrapport januari – september 2012

Tredje kvartalet 2012

Consilium redovisar fortsatt resultatförbättring under tredje kvartalet 2012.

  • Nettoomsättningen uppgick till 241,6 MSE K (252,0)
  • EBIT DA uppgick till 27,7 MSE K (24,4)
  • EBIT uppgick till 19,6 MSE K (15,3)
  • EBT uppgick till 15,9 MSE K (14,2)
  • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,36 SE K (0,51)
  • Globalt avtal med Honeywell Life Safety avseende försäljning och service av ELTEK:s marina produkter
  • Förvärv av aktiemajoriteten i brandskyddsföretaget Incendium
  • Efter periodens utgång: Consilium har emitterat en företagsobligation om 325 MSEK.

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF