Delårsrapport januari – september 2010 för Consilium AB (publ)

  • Orderingången uppgick till 691,9 MSEK (715,1)
  • Nettoomsättningen uppgick till 654,2 MSEK (673,2)
  • EBITDA uppgick till 49,8 MSEK (60,0)
  • EBIT uppgick till 22,8 MSEK (37,0)
  • EBT uppgick till 14,9 MSEK (33,3)
  • Resultat per aktie exkl minoritetsintresse uppgick till 0,81 SEK (0,88)

 

Eventuella frågor besvaras av:

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post:
ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post:
anna.holmgren@consilium.se