Delårsrapport januari – september 2009 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 715,1 MSEK (873,7)
– Nettoomsättningen uppgick till 673,2 MSEK (672,0)
– EBITDA uppgick till 60,0 MSEK (77,9)
– EBIT uppgick till 37,0 MSEK (55,6)
– EBT uppgick till 33,3 MSEK (44,6)
– Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exkl minoritetsintresse uppgick till 1,52 SEK (2,28)
– Affärsområdena Brand & Gas och Navigation har slagits ihop till ett affärsområde, Consilium Marine & Safety