Delårsrapport januari – september 2008 för Consilium AB (publ)

– Orderingången ökade med 35 procent till 891,3 MSEK (659,9)

– Nettoomsättningen ökade med 23 procent till 679,8 MSEK (551,5)

– Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 55,0 MSEK (48,3)

– Resultat efter finansiella poster ökade med 9 procent till 44,0 MSEK (40,5)

– Resultat per aktie uppgick till 2,79 SEK (2,64)

– Tidigare prognos för helåret 2008 ligger fast. Nettoomsättningen förväntas öka med mer än 20 procent och uppgå till mer än 900 MSEK

– Nettoomsättningen förväntas fortsätta att öka även under 2009

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02, e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03, e-post: anna.holmgren@consilium.se