Delårsrapport januari – september 2004

– Stark orderingång för kärnverksamheten – uppgick till 472,5 MSEK (408,1

– Nettoomsättningen för kärnverksamheten uppgick till 420,1 MSEK (431,9)

– Resultat efter skatt uppgick till –1,3 MSEK (2,0)

– Resultat per aktie uppgick till –0,21 SEK (0,40)