Delårsrapport januari – mars 2012 för Consilium AB (publ)

  • Nettoomsättningen uppgick till 216,0 MSEK (214,7)
  • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (24,5)
  • EBIT uppgick till 0,5 MSEK (17,0)
  • EBT uppgick till -3,9 MSEK (11,5)
  • Orderingången uppgick till 182,0 MSEK (179,1)
  • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till –0,26 SEK (0,47)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF