Delårsrapport januari – mars 2011 för Consilium AB (publ)

  • Orderingången uppgick till 179,6 MSEK (242,2)
  • Nettoomsättningen uppgick till 216,0 MSEK (193,0)
  • EBITDA uppgick till 24,5 MSEK (14,6)
  • EBIT uppgick till 16,0 MSEK (6,6)
  • EBT uppgick till 10,5 MSEK (2,0)
  • Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 0,47 SEK (0,15)

 

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post:
ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post:
anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF