Delårsrapport januari – mars 2010 för Consilium AB (publ)

* Orderingången uppgick till 242,2 MSEK (255,0)

* Nettoomsättningen uppgick till 193,0 MSEK (231,3)

* EBITDA uppgick till 14,6 MSEK (25,5)

* EBIT uppgick till 6,6 MSEK (16,7)

* EBT uppgick till 2,0 MSEK (13,1)

* Resultat per aktie exkl minoritetsintresse uppgick till 0,15 SEK (0,06)

 

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se