Delårsrapport januari – mars 2009 för Consilium AB (publ)

– Orderingången ökade med 6 procent till 255,0 MSEK (241,2)
– Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 231,3 (213,4)
– EBITDA uppgick till 25,5 MSEK (27,5)
– EBIT uppgick till 16,7 MSEK (20,6)
– EBT uppgick till 13,1 MSEK (17,5)
– Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,66 SEK (0,98)

Kompletterande information avseende koncernen finns på Consiliums hemsida http://www.consilium.se

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 00, e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 00, e-post: anna.holmgren@consilium.se