Delårsrapport januari – mars 2007 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 251,7 MSEK (226,9), en ökning med 11 procent
– Nettoomsättningen uppgick till 217,9 MSEK (167,6), en ökning med 30 procent
– Rörelseresultatet uppgick till 19,0 MSEK (6,6), en ökning med 188 procent
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 16,0 MSEK (3,6)
– Resultat efter skatt uppgick till 11,2 MSEK (2,1)
– Resultat per aktie uppgick till 1,16 SEK (0,34)
– Mer än 95 procent av ägarna till Konvertibelt förlagslån 2002/2007 har valt att konvertera till
aktier per 31 mars 2007