Delårsrapport januari – mars 2006 för Consilium AB (publ)

■ Orderingången ökade med 35 procent till 226,9 MSEK (168,0)
■ Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 167,6 MSEK (147,8)
■ Rörelseresultatet ökade med 61 procent till 6,6 MSEK (4,1)
■ Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,6 MSEK (0,5)
■ Resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (0,4)
■ Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 0,34 SEK (0,06)
■ Mer än 99 procent av ägarna till Konvertibelt förlagslån 2001/2006 har valt att konvertera till
aktier