Delårsrapport januari – mars 2005 för Consilium AB (publ)

•Orderingången uppgick till 168,0 MSEK (163,9)

•Nettoomsättningen uppgick till 147,8 MSEK (147,6)

•Rörelseresultatet uppgick till 4,1 MSEK (2,7)

•Resultat efter skatt uppgick till 0,4 MSEK (0,0)

•Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,00)