Delårsrapport januari – juni 2010 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 502,9 MSEK (430,2)
– Nettoomsättningen uppgick till 408,4 MSEK (441,8)
– EBITDA uppgick till 31,0 MSEK (46,0)
– EBIT uppgick till 13,3 MSEK (28,7)
– EBT uppgick till 7,3 MSEK (24,9)
– Resultat per aktie exkl minoritetsintresse uppgick till 0,60 SEK (0,63)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post:
anna.holmgren@consilium.se