Delårsrapport januari – juni 2009 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 430,2 MSEK (485,0)
– Nettoomsättningen uppgick till 441,8 MSEK (435,1)
– EBITDA uppgick till 46,0 MSEK (52,1)
– EBIT uppgick till 28,7 MSEK (37,9)
– EBT uppgick till 24,9 MSEK (32,0)
– Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,21 SEK (1,80)

Kompletterande information avseende koncernen finns på Consiliums hemsida http://www.consilium.se

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 00, e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 00, e-post: anna.holmgren@consilium.se