Delårsrapport januari – juni 2008 för Consilium AB (publ)

– Orderingången ökade med 11 procent till 498,1 MSEK (448,9)

– Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 439,8 (366,4)

– Rörelseresultatet ökade med 13 procent till 37,4 MSEK (33,2)

– Resultat efter finansiella poster ökade med 9 procent till 31,5 (28,8)

– Resultat per aktie uppgick till 2,06 SEK (1,96)