Delårsrapport januari – juni 2006 för Consilium AB (publ)

■ Orderingången uppgick till 436,6 MSEK (370,4), en ökning med 18 procent
■ Nettoomsättningen uppgick till 356,3 MSEK (327,4), en ökning med 9 procent
■ Rörelseresultatet uppgick till 14,5 MSEK (9,1), en ökning med 59 procent
■ Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 MSEK (2,1)
■ Resultat efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (1,1)
■ Resultat per aktie före och efter konvertering uppgick till 0,85 SEK (0,18)
■ Styrelsen föreslår en uppdelning av Consilium i två fristående bolag;
ett för den marina verksamheten och ett för komponentverksamheten
■ Styrelsen föreslår en nyemission samt en utdelning och notering av komponentbolaget