Delårsrapport januari – juni 2005 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 370,4 MSEK (323,6)
– Nettoomsättningen uppgick till 327,4 MSEK (293,0)
– Rörelseresultatet för löpande verksamhet uppgick till 13,5 MSEK (6,3)
– Fusion/flytt av produktionsenheter inom Komponenter belastar resultatet med 3,4 MSEK
– Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (0,2)
– Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (0,03)