Delårsrapport januari – december 2009

* Orderingången uppgick till 879,6 MSEK (1.115,7)

* Nettoomsättningen uppgick till 912,2 MSEK (934,1)

* EBITDA uppgick till 75,5 MSEK (101,1)

* EBIT uppgick till 45,1 MSEK (74,0)

* EBT uppgick till 33,5 MSEK (62,2)

* Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exkl minoritetsintresse uppgick till 1,24 SEK (2,60)

* Styrelsen föreslår årsstämman en kontantutdelning om 0,35 (0,50) kronor per aktie

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se