Delårsapport januari – september 2011 för Consilium AB (publ)

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 709,7 MSEK (654,2)
   
 • EBITDA ökade med 49 procent till 74,3 MSEK (49,8)
   
 • EBIT ökade med 102 procent till 46,1 MSEK (22,8)
   
 • EBT ökade med 138 procent till 35,4 MSEK (14,9)
   
 • Orderingången minskade med 10 procent till 625,8 MSEK (691,9)
   
 • Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,64 SEK (0,81)

 
Fortsatt förbättrat resultat

Nettoomsättningen under januari – september 2011 ökade med 8 procent till 709,7 MSEK (654,2), och rörelseresultatet (EBIT) ökade med 102 procent till 46,1 MSEK (22,8). Lägre kostnader och ökad nettoomsättning har givit en positiv resultateffekt.

 
 
Eventuella frågor besvaras av

Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
 
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,

e-post: anna.holmgren@consilium.se

Ladda ner som PDF