Consilum förvärvar aktier i ett italienskt brandlarmsföretag

Consilium har avtalat om att förvärva 40 procent av aktierna i det italienska brandlarmsföretaget MicroData Due Srl. Bolaget har en nettoomsättning om ca 50 MSEK och är sedan många år en större leverantör av brandlarmsutrustning till Consilium.

– Detta ligger helt i linje med Consiliums strategi att integrera framåt och bakåt inom våra nischområden. Consilium får genom förvärvet av aktier i MicroData ökat inflytande över en viktig leverantör av brandlarmsprodukter, säger Ove Hansson, VD och koncernchef.
2014-07-10

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och Koncernchef 
Tel: 08-563 05 300 
Mob: 070-576 08 33 
http://www.consilium.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-07-10.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem till olje- och gasindustrin, offshore och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har mer än 600 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF