Consiliums nyemission övertecknad

Intresset för Consiliums nyemission har varit stort och den har övertecknats med 58,7 procent. Därmed behöver inga emissionsgarantier tas i anspråk. Nyemissionen tecknades nästan fullt ut med primär företrädesrätt, vilket innebär att de som utan företrädesrätt anmält sitt intresse för att teckna aktier inte har fått någon tilldelning och att endast en begränsad tilldelning sker med stöd av subsidiär företrädesrätt.

I emissionen som genomfördes med företräde för befintliga aktieägare utges totalt 199 799 nya aktier av serie A och 2 167 134 nya aktier av serie B. Av dessa tecknades 199 799 aktier av serie A och 2 139 087 aktier av serie B med primär företrädesrätt.

Consilium tillförs genom nyemissionen cirka 73 miljoner kronor före emissionskostnader.