Consiliums årsredovisning publicerad

Consiliums årsredovisning för räkenskapsåret 2006 är under distribution till aktieägarna och finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning. Med anledning av den föreslagna utdelningen av affärsområdet Komponenter har Consilium valt att i årsredovisningen redovisa sina mål framåt med fokus på de marina verksamheterna.

Styrelsen i Consilium har föreslagit att verksamheten inom affärsområdet Komponenter delas ut till aktieägarna på kommande årsstämma. Därför har Consilium i den nu publicerade årsredovisningen valt att koncentrera sina mål på de återstående marina verksamheterna.
Consilium har under de senaste fem åren växt med i genomsnitt 15 procent inom Marina system, affärsområdena Brand & Gas och Navigation. Därför har företaget även fastställt det finansiella målet till att upprätthålla en lönsam årlig genomsnittlig volymtillväxt om 15 procent, där rörelsemarginalen successivt ska stärkas.

CONSILIUM AB (publ)