Consilium vinner mark i Kina

Consilium har under november månad vunnit ett stort antal order för brand- och gasdetekteringssystem till fartyg som byggs på tre olika varv i Kina. Det samlade ordervärdet uppgår till mer än 22 MSEK.

Fartygen, som byggs vid de kinesiska varven Jiangsu Rongsheng, New Times samt Sino Pacific Group består av bulkfartyg såväl som av tank- och råoljetankfartyg. De största fartygen uppgår till 156 000 bruttoregisterton (Suezmax). Slutkunderna kommer huvudsakligen att utgöras av europeiska rederier.

– Kina har en expansiv varvsindustri och utgör en viktig tillväxtmarknad för Consilium. Det är glädjande att konstatera att vi vinner marknadsandelar och att varven i Kina inser att Consilium har de bästa lösningarna när säkerheten står i fokus, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

Consilium levererar i dessa projekt sitt branddetekteringssystem CS4000 till bulkfartygen och CS4000 tillsammans med företagets gasdetekteringssystem SW2020 till tankfartygen. Leverans av systemen kommer att ske under 2008.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se