Consilium utser Thorleif Jener till vice vd

Styrelsen i Consilium AB (publ) har idag utsett Thorleif Jener till vice verkställande direktör och ställföreträdande koncernchef för Consilium AB (publ).

Thorleif Jener har varit verksam i olika ledande befattningar inom Consilium-koncernen sedan 2007, bland annat som vd för Consilium Navigation AB. Thorleif Jener är medlem i koncernens ledningsgrupp och affärsutvecklingschef på Consilium, en roll han fortsatt kommer att ha. Tidigare har Thorleif Jener haft ledande befattningar och byggt upp företag inom bland annat energisektorn.

Consilium AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad
Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@consilium.se
Tel: +46-73 672 48 01
ab.consilium.se

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 klockan 18:45 CET.

Ladda ner som PDF