Consilium utser nya affärsområdeschefer

Consilium AB (publ) har utsett Nicklas Bergström till chef för affärsområde Marine & Safety och Carl Adam Rosenblad till chef för affärsområde Safety Engineering. Consiliums vd och koncernchef Ove Hansson, som under en uppbyggnadsperiod även haft rollen som tillförordnad chef för affärsområde Safety Engineering, återgår i samband med utnämningarna till att fullt fokusera på utvecklingen av Consilium-koncernen.

Consilium, en av världens ledande leverantörer av produkter, system och lösningar inom säkerhet och navigation, är indelat i två affärsområden: Consilium Marine & Safety och Consilium Safety Engineering. Affärsområde Marine & Safety erbjuder huvudsakligen produkter och system för brand- och gasdetektion ombord på fartyg, offshoreanläggningar inom olje- och gasindustrin, tåg och tunnelbanor samt större fastigheter med höga skyddsvärden. Verksamheten har byggts upp under en längre tid och omfattar idag 700 anställda i 26 länder. Under de senaste åren har Consilium parallellt byggt upp affärsområde Safety Engineering som erbjuder brandsäkerhetslösningar till tankanläggningar, raffinaderier, oljeborr- och produktionsplattformar, petrokemiska fabriker, kraftverk samt hangarer, terminaler och lagerbyggnader med höga skyddsvärden. Den verksamheten omfattar idag 300 anställda i 9 länder.

– Consiliums affärsområden har idag en storlek som kräver att vi har två dedikerade affärsområdeschefer som kan driva utvecklingen vidare och jag är mycket glad över lösningen där vi får två personer med lång erfarenhet av Consiliums verksamhet att ta respektive verksamhet till nästa nivå, säger Ove Hansson, vd och koncernchef.

Carl Adam Rosenblad, som utnämnts till chef för affärsområde Safety Engineering, kommer närmast från rollen som chef för affärsområde Marine & Safety. Han har erfarenhet från styrelse och management inom Consilium i mer än 20 år.

Nicklas Bergström, som utnämnts till chef för affärsområde Marine & Safety, har arbetat inom Consilium i 23 år och haft flera ledande befattningar.

Nicklas Bergström och Carl Adam Rosenblad tillträder sina nya befattningar den 1 juli 2017.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och Koncernchef
Tel: 08-563 05 300
Mob: 070-576 08 33

Om Consilium

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har drygt 1 000 anställda och omsätter mer än 1 600 MSEK. 

Ladda ner som PDF