Consilium utökar obligationslån 2015/2020 med 150 miljoner kronor

Consilium AB (publ) har emitterat obligationer om 150 miljoner kronor. Obligationerna löper till och med den 25 mars 2020 och utgör del av Obligationslån 2015/2020 (ISIN: SE0006800397) som därmed uppgår till 750 miljoner kronor.

Obligationerna emitterades till kurs 102,50 % och löper med en rörlig kupongränta om STIBOR (3 månader) med tillägg om 5,75 procentenheter.

Obligationerna kommer att inregistreras för handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Consilium i samband med emissionen.

Informationen ovan är sådan som Consilium AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2016 klockan 14.15 CET.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Ladda ner som PDF