Consilium undersöker möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation

I syfte att skapa bättre finansiell beredskap för de affärsmöjligheter som förväntas uppkomma under de närmaste åren undersöker Consilium möjligheter och villkor för att emittera en företagsobligation på den växande svenska obligationsmarknaden.

Ett eventuellt senare beslut om att emittera en företagsobligation förutsätter att dessa undersökningar faller väl ut.   

Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 oktober, 2012 klockan 10.30 CET.
   

CONSILIUM AB (publ)
             

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har ca 600 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF