Consilium under Januari-oktober 2005

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under Januari-oktober 2005 uppgick till 532,9 MSEK (457,5). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade till 268,0 MSEK (204,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade till 113,5 MSEK (98,9). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter uppgick till 151,3 MSEK (153,7).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under Januari-oktober 2005 till 575,2 MSEK (508,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade till 330,7 MSEK (245,4). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade till 105,4 MSEK (109,0). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade till 139,1 MSEK (153,7).

Nettoomsättning
Jan-okt Jan-okt Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 268,0 204,9 268,0
Navigation 113,5 98,9 126,8
Komponenter 151,3 153,7 187,6
Kärnverksamhet 532,9 457,5 582,4
Övriga verksamheter 7,3 8,9 11,4
Totalt 540,2 466,4 593,8

Orderingång
Jan-okt Jan-okt Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 330,7 245,4 300,7
Navigation 105,4 109,0 125,1
Komponenter 139,1 153,7 186,3
Kärnverksamhet 575,2 508,1 612,1
Övriga verksamheter 19,0 8,6 9,9
Totalt 594,2 516,7 622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 19:e december 2005.

Stockholm 2005-11-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och omsätter 600 MSEK.