Consilium under januari-juni 2005

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari-juni 2005
uppgick till 323,0 MSEK (287,8). Nettoomsättningen för affärsområdet
Brand&Gas ökade till 156,3 (127,9). Nettoomsättningen för affärsområdet
Navigation ökade till 67,3 MSEK (60,1). Nettoomsättningen för
affärsområdet Komponenter uppgick till 99,4 (99,8).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juni
2005 till 360,8 MSEK (319,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas
ökade till 201,9 MSEK (152,7). Orderingången för affärsområdet
Navigation minskade till 63,9 MSEK (68,3). Orderingången för
affärsområdet Komponenter minskade till 95,0 MSEK (98,1).

Nettoomsättning
Jan-juni Jan-juni Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 156,3 127,9 268,0
Navigation 67,3 60,1 126,8
Komponenter 99,4 99,8 187,6
Kärnverksamhet 323,0 287,8 582,4
Övriga verksamheter 4,4 5,2 11,4
Totalt 327,4 293,0 593,8

Orderingång
Jan-juni Jan-juni Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 201,9 152,7 300,7
Navigation 63,9 68,3 125,1
Komponenter 95,0 98,1 186,3
Kärnverksamhet 360,8 319,1 612,1
Övriga verksamheter 9,6 4,5 9,9
Totalt 370,4 323,6 622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. juli
kommer att publiceras den 25:e augusti 2005.

Stockholm 2005-08-12

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har
företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition.
Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och
omsätter 600 MSEK.