Consilium under januari-juli 2005

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari-juli 2005
uppgick till 358,1 MSEK (319,3). Nettoomsättningen för affärsområdet
Brand&Gas ökade till 173,0 MSEK (138,5). Nettoomsättningen för
affärsområdet Navigation ökade till 79,7 MSEK (75,8). Nettoomsättningen
för affärsområdet Komponenter uppgick till 105,4 MSEK (105,0).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juli
2005 till 402,1 MSEK (352,5). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas
ökade till 227,2 MSEK (169,1). Orderingången för affärsområdet
Navigation minskade till 78,3 MSEK (83,2). Orderingången för
affärsområdet Komponenter minskade till 96,6 MSEK (100,2).

Nettoomsättning
Jan-juli Jan-juli Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 173,0 138,5 268,0
Navigation 79,7 75,8 126,8
Komponenter 105,4 105,0 187,6
Kärnverksamhet 358,1 319,3 582,4
Övriga verksamheter 5,3 5,9 11,4
Totalt 363,4 325,2 593,8

Orderingång
Jan-juli Jan-juli Jan-dec
2005 2004 2004
Brand&Gas 227,2 169,1 300,7
Navigation 78,3 83,2 125,1
Komponenter 96,6 100,2 186,3
Kärnverksamhet 402,1 352,5 612,1
Övriga verksamheter 10,4 5,9 9,9
Totalt 412,5 358,4 622,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. augusti
kommer att publiceras den 16:e september 2005.

Stockholm 2005-08-25

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833