Consilium under januari – april 2006

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet under januari – april
2006 ökade med 10 procent jämfört mot föregående år till 221,1 MSEK
(201,3). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 29
procent föregående år och uppgick till 124,0 MSEK (96,4).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation minskade med 9 procent
till 36,7 MSEK (40,4). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter
minskade med 6 procent till 60,4 MSEK (64,5).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari – april
jämfört med samma period föregående år med 23 procent till 261,4 MSEK
(212,1). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas minskade med 6
procent till 122,2 MSEK (130,4). Orderingången för affärsområdet
Navigation ökade med 171 procent till 89,4 MSEK (33,0). Orderingången
för affärsområdet Komponenter ökade med 2 procent till 49,8 MSEK (48,7).

Nettoomsättning

Jan-april Jan-april Jan-dec
2006 2005 2005
Brand&Gas 124,0 96,4 334,1
Navigation 36,7 40,4 134,5
Komponenter 60,4 64,5 179,8
Kärnverksamhet 221,1 201,3 648,4
Övriga verksamheter 4,4 2,4 9,9
Totalt 225,5 203,7 658,3

Orderingång
Jan-april Jan-april Jan-dec
2006 2005 2005
Brand&Gas 122,2 130,4 401,9
Navigation 89,4 33,0 129,4
Komponenter 49,8 48,7 181,5
Kärnverksamhet 261,4 212,1 712,8
Övriga verksamheter 2,0 4,5 21,6
Totalt 263,4 216,6 734,4

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m maj kommer
att publiceras den 16:e juni 2006.

Stockholm 2006-05-15

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har
företaget en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition.
Consilium är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 400 anställda och
omsätter 700 MSEK.