Consilium strukturerar om verksamheten inom affärsområdet Komponenter.

Consiliums dotter bolag Consilium Components AB har idag inlett MBL-förhandlingar gällande flyttning av tillverkningen i Varberg till fabriken i Ulricehamn.

– Med koncentrering av all tillverkning i Sverige till en ort kan vi göra betydande rationaliseringar, vilket är helt nödvändigt med tanke på den kostnadspress som vi utsätts för av våra kunder, säger företagets VD , Anders Andersson. Den senaste tidens kraftiga materialprishöjningar har ytterligare accentuerat behovet av åtgärder.
Åtgärden ingår som en viktig del i ett större struktureringsprogram, vilket även innefattar en viss outsourcing av delar av produktion från de båda fabrikerna.
Consilium Components AB har nyligen genomfört en storinvestering i Ulricehamnsfabriken, vilket gett betydande volymtillväxt, medan beläggningen i Varbergsfabriken är något sjunkande, varför tillfället för en flytt bedöms som lämplig. Flyttning planeras ske under 2005 och en detaljerad tidplan liksom nödvändiga varsel kommer att preciseras senare i samband med MBL-förhandlingarna.
I Varberg arbetar idag ca 70 personer, medan verksamheten i Ulricehamn sysselsätter ca 110 personer. Personal i Varberg kommer att erbjudas arbete vid Ulricehamnsfabriken.
För ytterligare information kontakta:

Consilium AB
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se

Consilium Components AB
Anders Andersson, VD,
Telefon 0321-530 801; Mobil: 070-530 82 44.
www. Consilium.se/components

Consilium Components AB är ett företag i Consiliumkoncernen med focus på utveckling, tillverkning och försäljning av avancerade plåtprodukter och sammansatta komponenter för fordons-och verkstadsindustrin.
Consilium Components AB är ett av Europas ledande företag inom avancerad plåtbearbetning med finklippning som specialitet. Bland våra kunder finns Autoliv, Volvo Car, Volvo Truck, Valeo, Haldex, Husqvarna, VSM-Group m fl. Vi har egen verktygsavdelning med utveckling och tillverkning av finklipps-och stansverktyg. Företaget är certifierat enligt ISO9001:2000, QS 9000 och ISO 14001 och har nyss kvalificerat sig som Q1 –leverantör hos FORD.
Consilium Components AB har en stark organisation och en ambition att växa genom nya uppdrag framförallt inom fordonsindustrin och internationell tillväxt.
Consilium Components AB har en produktionsenhet och huvudkontor i Ulricehamn samt en produktionsenhet i Varberg. Totalt uppgår omsättningen till ca 200 MSEK och sysselsätter ca 180 personer.