Consilium stärker sin position i Kina

Consilium förvärvar den marina brandlarmsverksamheten från sin tidigare partner Shanghai Shipping Research Institute.

”Förvärvet stärker ytterligare Consiliums position i Kina och vår globala försäljnings- och serviceorganisation”, säger Ove Hansson, VD och Koncernchef.

Verksamheten genererar en nettoomsättning om mer än 20 MSEK. Consilium förvärvar rörelsen med försäljnings- och servicepersonal om ca 10 personer. Verksamheten integreras i Consiliums bolag i Shanghai, som efter detta förvärv kommer att ha närmare 60 anställda.

Förvärvet förväntas ge Consilium ett positivt resultattillskott under 2009, och avses delfinansieras genom betalning med egna aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se