Consilium stärker företagsledningen

Consilium förväntar sig fortsatt global tillväxt och moderbolaget Consilium AB (publ) har anställt Anders Roos som Senior Vice President, med ansvar för affärsutveckling inom koncernen.

Anders Roos är idag styrelseledamot i Consilium AB (publ), och Vice President Global Sales and Aftermarket inom Emerson Process Management Marine Solutions (tidigare Saab Rosemount Tank Radar Marine och Saab Marine Electronics).

Anders Roos kommer att ingå i Consiliums koncernledning och arbeta med fortsatt utveckling av vår globala marknadsorganisation, nya marknadsetableringar, förvärv och andra större affärsutvecklingsprojekt.

Anders Roos lämnar i samband med denna förändring styrelsen i Consilium AB (publ) och kommer att tillträda sin nya befattning i början av 2008.

Stockholm 2007-12-10

Consilium AB (publ)

Ove Hansson, President and CEO