Consilium slutför avyttringen av affärsområde Marine & Safety

Consilium har idag fullföljt avyttringen av affärsområde Marine & Safety till Nordic Capital innebärande att aktierna i Consilium Marine & Safety Group AB med tillhörande bolag överförts mot erhållande av en justerad preliminär nettolikvid om 2 594 MSEK, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats. Den justerade preliminära nettolikviden beräknas medföra en realisationsvinst om cirka 1 500 MSEK, vilket motsvarar 128 SEK per aktie. Slutgiltig nettolikvid, baserat på fastställd balansräkning per 31 mars 2020, kommer att fastställas så snart som möjligt, dock tidigast 31 maj 2020. Bryggfinansieringen från Danske Bank om 750 MSEK har samtidigt återbetalats.

   
Consilium AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Ove Hansson
Vd och koncernchef
E-post: ove.hansson@consilium.se
Tel: 08-563 053 02
Mobil: +46-70 576 08 33
http://www.consilium.se

   
Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 klockan 11:30 CET.

    
Consilium utvecklar säkerhetssystem för aktiv brandbekämpning i högriskmiljöer. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknaden bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm.

Ladda ner som PDF