Consilium säljer sina aktier i Precomp Solutions AB

Consilium AB har avyttrat sina aktier i Precomp Solutions AB. I samband med försäljningen frigörs Consilium från de återstående garantier som tidigare lämnats för bolagets krediter. Försäljningen av aktierna medför en vinst för Consilium.

Ytterligare information kommer att lämnas av köparen, PS Holding Ulricehamn AB, som har budplikt för övriga aktier.

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se