Consilium överväger emission av hybridinstrument

Consilium AB (publ) (”Bolaget”) har anlitat Nordea som rådgivare att utreda förutsättningarna för en kapitalmarknadsemission av hybridinstrument, vilka är efterställda Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer. En emission om upp till SEK 200 miljoner kan följa, givet rådande marknadsförutsättningar.

En emission av hybridinstrument kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och redovisas som eget kapital.
  

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Ove Hansson
Vd och koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-576 08 33
http://www.consilium.se
   

Denna information är sådan information som Consilium AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20:e oktober 2017 klockan 14.00 CET.
  

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, med detektion av rök, eldflammor, gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs kompletta brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och gasindustrin samt kraftindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 1 000 anställda och omsätter 1 700 MSEK.
 

Ladda ner som PDF