Consilium januari – september 2014

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 42 procent jämfört med föregående år och uppgick till 872,6 MSEK (616,2). Orderingången ökade med 45 procent till 1 031,4 MSEK (709,6). Orderstocken per 30 september 2014 uppgår till 774,6 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade med 29 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 36 procent jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade med 94 procent. Orderingången är högre än nettoomsättningen och ökade med 80 procent jämfört med föregående år. 
 
Nettoomsättning

Jan-sep
2014
Jan-sep
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 648,2 500,6 705,5
Fire safety & Automation 224,4 115,6 183,6
Totalt 872,6 616,2 889,1

Orderingång

Jan-sep
2014
Jan-sep
2013
Jan-dec
2013
Marine & Safety 761,6 559,7 751,6
Fire safety & Automation 269,8 149,9 169,1
Totalt 1 031,4 709,6 920,7

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. oktober kommer att publiceras den 20 november 2014.
Stockholm 2014-10-20

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2014-10-20.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, har närmare 700 anställda och omsätter närmare 1 000 MSEK.

Ladda ner som PDF