Consilium januari – mars 2015

Nettoomsättningen för Consilium-koncernen ökade med 54 procent jämfört med föregående år och uppgick till 365,9 MSEK (237,9). Orderingången ökade med 22 procent till 407,0 MSEK (333,8). Orderstocken per 31 mars 2015 uppgår till 864,4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområde Marine & Safety ökade till 261,8 MSEK (196,3). Orderingången ökade till 270,7 MSEK (252,4).

Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation ökade till 104,1 MSEK (41,6). Orderingången ökade till 136,3 MSEK (81,4).

Nettoomsättning

  Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014
Marine & Safety 261,8 196,3 891,8
Fire safety & Automation 104,1  41,6 363,5
Totalt 365,9 237,9 1 255,3

Orderingång

  Jan-mar 2015 Jan-mar 2014 Jan-dec 2014
Marine & Safety 270,7 252,4 1 016,0
Fire safety & Automation 136,3 81,4 444,0
Totalt 407,0 333,8 1 460,0

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. april kommer att publiceras den 19 maj 2015.

Stockholm 2015-04-23

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Consilium Pressrelease 2015-04-23.pdf

Om Consilium
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning.Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 700 anställda och omsätter 1 250 MSEK.

Ladda ner som PDF